Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortopedik engellilerin istihdamında tele çalışmaya ilişkin tutumlar açısından bir uygulama

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte işin yerine getiriliş şekilleri de değişmekte ve dönüşmektedir. İşin geleneksel işyeri dışında yapılması esasına dayalı tele çalışma, bilgi çağının beraberinde getirdiği önemli gelişmelerden birisidir. Bu makalenin amacı, ortopedik engelli kişiler için bir istihdam alternatifi olarak tele çalışma kavramını değerlendirmektir. Bu bağlamda, makalede engellilerin istihdamının önemi vurgulandıktan sonra, esnek ve yeni bir çalışma biçimi olan tele çalışma ve unsurları tartışılmıştır. Ayrıca, tele çalışmaya yönelik tutumların belirlenmesi amacıyla, Ankara ilinde yaşayan 155 ortopedik engelli bireyi kapsayan bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, tele çalışma ortopedik engellilerin çalışma yaşamına katılımlarını artıran bir istihdam seçeneğidir ve bu yolla çalışacak olan ortopedik engellilerin sosyal yaşama entegrasyonları artacaktır.

Özet İngilizce :

With the improvements of the information and communication technologies, the nature of work and workplace is changing. Teleworking is an information age phenomenon growing out of information-based work as well as the rapid advance of technology. Teleworking that can be done at a distance, usually via the use of information and communications technologies. The purpose of this article is to evaluate the teleworking concept as an employment alternative for people with orthopaedic disabilities. In this context, the importance of employment of people with disabilities was emphasized. Then, teleworking as a new and flexible working way and its components were discussed. Moreover, a field survey was done in order to determine attitudes of them towards teleworking. The sample comprised 150 nonworking orthopaedic disabled persons who are living in Ankara. According to results of the study, teleworking is an employment alternative that supports participation of people with orthopaedic disabilities into the working life. Also, the social integration of orthopaedic disabled persons who are working in this way will increase.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :