Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: akademik örgütler için bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi1, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
910
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı üniversitede çalışan akademik personelin iş tatminlerini etkilediği düşünülen işin niteliği, kurum imajı, yönetici, yönetsel yaklaşım, çalışma arkadaşları ve ücret değişkenleri ile iletişim boyutu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada üniversitede yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise SPSS programı aracılığıyla frekans analizi, Pearson korelasyon analizi, x² testi ve çapraz tablolama kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iletişim ile; işin niteliğinden tatmin, kurum imajından tatmin, yöneticilerden tatmin, yönetsel yaklaşımdan tatmin, çalışma arkadaşlarından tatmin arasında anlamlı ilişki bulunmuş, ancak iletişim ve ücret arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine the relationship between communication and the aspects of job satisfaction among the academicians. The study is based upon field research in a university. Data were collected by questionnaires, and analysed by SPSS programme on computer. The frequency, Pearson correlation, chi square tests and cross tabulation are used. According to the findings it can be said that there is a relationship between communication and the five aspects of job satisfaction, namely work satisfaction (itself), satisfaction with organizational image, satisfaction with administrators, satisfaction with administrative approach, and the satisfaction with colleagues. But there is no relationship between communication and satisfaction with pay.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :