Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Moderating effect of normative institutional mechanısm on the relationship between business strategy and hrm model

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi1, Dr.2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

This paper tests predictions from institutional and strategic choice theory perspectives about business strategy-HRM model relationship through a study of organizations located in Turkey. Results from a survey of 80 organizations primarily support an institutional approach to HRM. Business strategies focused on cost minimization and quality improvement were directly related to multiple practices of a soft HRM model, but subsequent analysis revealed that this main effect was the result of linking a HRM model with normative mechanism of institutional environment.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, işletme stratejisi ile insan kaynakları yönetimi (İKY) modeli arasındaki ilişki, Türkiye bağlamında kurumsalcı kuram ve stratejik seçim kuramı perspektiflerinden tartışılmaktadır. Seksen firmadan elde edilen veriler İKY’nde kurumsalcı perspektifin argümanlarını desteklemektedir. Maliyet minimizasyonu ve kalite geliştirmeye odaklanmış işletme stratejilerinin, esnek İKY modelinin çeşitli uygulamaları ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak sonraki analizler söz konusu temel ilişkinin, İKY modeli konusunda kurumsal çevrenin ürettiği normatif etki mekanizması tarafından şekillendirildiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :