Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Minsky’nin finansal istikrarsızlık hipotezi’nde keynes’in izlerini aramak

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Keynes'in yatırım ve likidite tercihi kuramlarının Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi'ne olan etkileri incelenmiştir. Keynes belirsizlik olgusunun kapitalist ekonomilerde parayı spekülatif bir varlık haline dönüştürdüğünü belirtmektedir. Bu nedenle belirsizlik kalıtsal olarak yatırım harcamalarında ve likidite tercihinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Ayrıca, Keynes'e göre, spekülasyonun hâkimiyeti, belirsizlik olgusunun kaçınılmaz bir sonucudur. Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi'nin temelleri Keynes'ten miras aldığı bu görüşlere dayanmaktadır. Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi, piyasa ekonomisinin yapısı gereği istikrasız olduğunu iddia etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, effects of Keynes' investment and liquidity preference theories to Minsky's Financial Instability Hypothesis had been examined. Keynes implies that money has been a speculative asset at capitalist economy because of its uncertainity phenomenon. Therefore, uncertainty causes inherently to fluctuations at investment expenditures and liquidity preference. Furthermore, according to Keynes, domination of speculation is inevitable result of uncertainty phenomenon. Foundations of Minsky's Financial Instability Hypothesis depends on these ideas which inherit from Keynes. Minsky's Financial Instability Hypothesis asserts a claim that market economy has been structurally instable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :