Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

L'ménagement nécessaire des monopoles des entreprises economiques publiques (eep) turques au regard des dispositions communautaires en matiere de liberalisation des activites de reseau

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

D’une manière générale, les mesures de déréglementation entreprises dans les secteurs des télécommunications, des postes et du transport ferroviaire, par les institutions communautaires, ont des répercussions importantes sur les conditions de l’exercice des activités en cause dans les Etats membres. En ce qui concerne l’Etat turc, dans la mesure où il désire adhérer à l’Union européenne, il est obligé de réaliser la reprise de l’acquis communautaire et de repenser par conséquent les monopoles accordés aux entreprises au regard des dispositions communautaires. En effet, les domaines des activités de réseau, comme les télécommunications, les postes et le transport ferroviaire, sont en Turquie très marqués par la forte présence des EEP (KİT) de nature monopolistique. Dans ces conditions, l’Etat turc semble contraint d’aménager les monopoles des EEP pour s’aligner sur l’acquis communautaire. Il convient de préciser que, contrairement aux secteurs des postes et du transport ferroviaire, le régime de celui des télécommunications en Turquie a récemment fait l’objet d’une mutation conforme à la réglementation communautaire avec les lois n° 4052 et n° 4673.

Özet İngilizce :

Genel olarak, Avrupa Birliği’nin telekomünikasyon, demiryolu ve posta gibi yaygın ağlı hizmet alanlarına ilişkin mevzuatı (liberalleştirme önlemleri), üye ülkelerde bu faaliyetlerin yerine getirilme koşullarını önemli bir şekilde etkilemektedir. Türk Devletinin de aday ülke olarak, AB’nin müktesebatını özümseyip teşebbüslere tanınan tekel haklarının topluluk normlarına göre yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Kaldı ki, Türkiye’de bir ağ üzerinden hizmet verilen telekomünikasyon, demiryolu ve posta gibi sektörlerde tekel haklarına sahip KİT’ler önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu şartlarda, Türk Devletinin Topluluk Hukukuna uyum sağlamak için tekel konumundaki KİT’lerle ilgili düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Bu konuda şu husus belirtilmelidir ki, Türkiye’de demiryolu ve posta hizmetleri dışında, telekomünikasyon hizmetlerinin hukuki rejiminde AB mevzuatına uygun olarak 4052 ve 4673 sayılı kanunlarla kısa bir süre önce değişiklik yapılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :