Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberal demokrasinin çıkmazlarına çözüm olarak müzakereci demokrasi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, bugün bir siyasal demokrasi modeli olarak yaygın bir biçimde uygulanmakta olan liberal demokrasinin günümüz toplumlarının karşılaştığı sorunların üstesinden gelme konusunda yetersiz kalması ve meşruiyet bunalımı yaratması nedeniyle alternatif sistem arayışları karşısında müzakereci demokrasi modelinin ciddi bir çözüm olabileceğini savunmaktadır. Bu amaca uygun olarak makalede öncelikle liberal demokrasinin bugün karşılaştığı sorunlar tartışılmakta, daha sonra liberal demokrasinin sorunlarının üstesinden gelebilecek teklifler ortaya konulmakta ve bir model olarak müzakerece demokrasi sistemi tanıtılmaktadır. Sonuç bölümünde ise müzakereci demokrasinin ortaya çıkarabileceği muhtemel sorunlar vurgulanmakta, ancak bu sorunların üstesinden gelinebileceği savunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This article argues that the model of deliberative democracy is a considerable solution in the face of seeking an alternative system owing to the fact that liberal democracy which is widely implemented as a political system remains insufficient to overcome the problems encountered by present societies and creates legitimacy crisis. In accordance with this aim, in the article firstly the problems by which liberal democracy is currently challenged are discussed, secondly the proposals which may possibly overcome the problems of liberal democracy are discussed and the system of liberal democracy as a model is introduced. In the section of conclusion, the problems which the deliberative democracy may produce are emphasised but it is also held that these problems can be overcome.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :