Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kamusal bir mal: finansal istikrar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel kamusal mallar faydasından kimsenin dışlanamadığı ve tüketiminde bireyler arasında bir rekabetin olmadığı, faydası ülkelere, dünyadaki pek çok insana ve gelecek nesillere yayılan mallardır. Potansiyel bir kamusal kötü olan finansal istikrarsızlık diğer ülkelere de yayıldığı için finansal istikrar bir küresel kamusal maldır. Finansal istikrarsızlık, negatif dışsallık, asimetrik bilgi ve finansal kurumlarda istikrarsızlık gibi çeşitli piyasa başarısızlıkları yaratır. Piyasa başarısızlıkları ve finansal piyasaların istikrarsızlığa eğilimli yapısı bu piyasalara kamusal ilginin gerekçesini oluşturmaktadır. Finansal istikrarsızlığın diğer piyasalara ve ülkelere yayılma özelliği uluslararası kurumların küresel finansal istikrarın sağlanmasındaki rolünü artırmaktadır.

Özet İngilizce :

Global public goods are defined as having nonexcludable, nonrival benefits that cut across borders, generations and populations. Financial stability can be seen as a global public good because financial instability is a potential public bad that spreads across countries. Financial instability creates market failures such as negative externality, asymmetric information and instability in financial institutions. Because of the instability nature of financial markets and the market failures, there is an important role for the government to both regulate and supervise the financial system. So that financial instability has contagion effect to other markets and countries, there are also international institutions in charge of financial stability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :