Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel kamu malları: hegemonya ve istikrarın küresel ekonomi politiği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi SBE İktisat ABD Araştırma Görevlisi1, Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda, küresel kamu malları konusundaki ilgi giderek artmaktadır. Bu ilgi sadece kamu maliyesinde değil, iktisat, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi alanlarda da gözlenmektedir. Küresel kamu malları çok boyutlu özelliğinden dolayı, disiplinler arası bir konuma yerleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, küresel kamu mallarının sunulmasında bir lider ve/veya hegemon devletin varlığını tartışmaktır. Bu bağlamda, hegemonik istikrar teorisi ve hegemonya tartışmaları uluslararası politik iktisat ve/veya küresel ekonomi politik literatürü kapsamında ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

There has been a growing concern recently about the global public goods. This concern is not only in public finance, but also in economics, international relations and political sciences. Because of its multidimensional properties, global public goods are established in a multidisciplinary position. The aim of this paper is to argue the subsistence of a leader and/or a hegemonic state at supplying the global public goods. In this context, the hegemonic stabilization theory and hegemony arguments are being studied within the scope of the literature of international political economics and/or global political economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :