Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz sonrası süreçte türkiye ekonomisinde uygulanan döviz piyasası müdahalelerinin etkinliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Kur değişimlerinin etkileri, gelişmiş ülkeler ile yeni gelişen ülkeler arasında farklılaşmaktadır. Yeni gelişen ülkelerde kur değişimlerinin dış ticaret hadleri, dolarizasyon ve geçiş etkisi yoluyla enflasyon oranı üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle otoriteler, önemli büyüklükteki kur dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden kaçınmak için, döviz piyasası müdahalelerine başvurmaktadırlar. Çalışmamızın temel amacı, döviz piyasalarına yapılan müdahalelerin döviz kurlarının düzeyi üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmamızda öncelikle ülkelerin döviz piyasalarına müdahale gerekçeleri incelenmektedir. Döviz piyasasına yapılan müdahalelerin, parasal taban üzerindeki etkilerinin, sterilizasyon politikaları çerçevesinde incelenmesi ve müdahalelerin döviz kurlarını etkileme yolları, çalışmamızın diğer konularını teşkil etmektedir. Çalışmamızın son bölümünde ise, Türkiye’de enflasyon hedeflemesi stratejisinin uygulandığı 2001 sonrası dönemde, kurların düzeyi üzerindeki etkilerinden hareketle, döviz piyasası müdahalelerinin etkinliği ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

The effects of exchange rates are different between developed and emerging countries. In emerging countries, exchange rates have important effects on inflation rates caused by trade rates, dollarization and pass through effect. Because of these effects, authorities intervene exchange rate markets in order to avoid the negative effects of exchange rates. The aim of this study, is to analyze the effects of foreign exchange markets interventions on foreign exchange rates. In the first part of the paper, the reasons of foreign exchange rate markets interventions are explained. The other parts of the paper focus on the effects of interventions on monetary base in terms of sterilization policies, and try to explain the channels of interventions on exchange rates. The last part of the paper tries to assess the effectiveness of foreign market interventions in Turkey, since 2001 in which inflation targeting policies were applied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :