Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konsolide bütçenin başlangıç değerlerinin uygulama sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada konsolide bütçe başlangıç değerlerinde yıl sonu itibariyle meydana gelen değişmeler incelenmektedir. Konsolide bütçeye dahil kamu kurumları hizmet üretmek için bütçe ile kendilerine verilen ödenekleri harcamaktadırlar. Ancak bu ödenekler yetmemektedir. Bu durumda bu kurumlar yıl içinde bazı uygulamalarla ilave kaynak sağlayarak hizmet üretmeye devam etmektedirler. Kamu kurumlarının ilave kaynak bulma çabaları özellikle 1980 sonrasında genel olarak iki şekilde gelişme göstermiştir: Birincisi, başlangıç bütçesine yıl içindeki uygulamalarla yapılan ilaveler (kaydedilen ödenek, ek ödenek, tamamlayıcı ödenek); ikincisi, bütçe dışından sağlanan (döner sermaye, dernek ve vakıf uygulamaları) kaynaklardır. Her iki uygulama sonucunda genel ve katma bütçeli idareler sadece başlangıçta kendilerine verilen ödenekleri harcamamış aynı zamanda yıl içindeki ilave kaynakları da harcamışlardır. Böylece bu kurumların başlangıç bütçe ödenekleri yıl sonu itibariyle artırılmış dolayısıyla başlangıç değerlerinin önemi azalmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, beginning and final values of consolidated budget will be investigated. Generally, public organizations in consolidated budget spend appropriations which are given with budget. But, these appropriations are not sufficient. Therefore, public organizations use two methods. The first is additions to the beginning budget. These additions are complementary appropriation, additional appropriation and enrollment appropriation. The second is applications which are outside of budget. These applications are revolving funds, foundations and associations. Thus, beginning budget of public organization increases with these applications. Finally, budget discipline is spoiled.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :