Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kohlberg’in bilişsel ahlâkî gelişim modelinden yararlanan etiksel karar verme modellerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Öğretim Üyesi1, Balıkesir Üniversitesi Meslek YO Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Kohlberg’in geliştirmiş olduğu “bilişsel ahlâkî gelişim modeli”, örgütlerde etiksel karar verme sürecine ilişkin olarak geliştirilen modellerin çoğu için temel bir başvuru ve esin kaynağı olmuştur. Bu çalışmada yer verilen 10 etiksel karar verme modeli, Kohlberg’in kuramından ve modelinden büyük ölçüde yararlanan yazarlara aittir. Bu modeller, Kohlberg’in çalışmasından yola çıktıkları ya da onun izdaşlarının geliştirdikleri modellerden yararlandıkları için, aralarında önemli benzerlikler bulunmakta; ancak her biri ilgili yazına farklı açılardan katkılar sağlamaktadır. Çalışmada, önce Kohlberg’in modeli ayrıntılı şekilde incelenmekte; daha sonra ise sözü edilen modeller, özellikleri ve ilgili yazına olan katkıları açısından karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmaktadır.

Özet İngilizce :

The Cognitive Moral Development Model” of Kohlberg has been used as a fundamental source of reference and inspiration for most of the models which were built up related to ethical decision-making process. The 10 models of ethical decision-making process which are being discussed in this study have been belonged to the writers, who are inspired by Kohlberg’s model. There have been considerable similarities among these models because they have used Kohlberg’s model as a starting point or inspired by the other models which were developed by the followers of him; but each has been providing benefits to relevant literature in different respects. In this paper, firstly Kohlberg’s model is being explained in detail and then the models mentioned above taken into consideration in terms of their characteristics and benefits which they have brought for the relevance literature comparatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :