Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kesin dönüş yapan işçi çocuklarının uyum problemi üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
864
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde çoğunlukla kendi seçimleri olmayan yer değiştirmelerin, ikinci kuşak göçmen işçi çocukların yaşamında büyük zorluklara yol açtığı ifade edilmektedir. Bu çalışma, Avrupa ülkelerinden dönen işçi çocuklarından Antalya’daki lise ve dengi okullarda okuyanların geri dönüş sürecinde yaşadıkları güçlükler ve sosyal yönden uyumlarını inceleyen ampirik bir çalışmadır. Geri dönen ikinci kuşak çocukların geri dönüş kararını onaylayıp onaylamadığı, Türkiye’de karşılaştıkları güçlükler, yaşam koşulları incelenmiştir. Çocukların bulundukları ortama uyumları “kontrol grubu” denilen ve onlarla aynı sınıf ve cinsiyette olan öğrencilerle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sosyal uyumu ölçmek amacıyla Hacettepe Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 10.0 ile yapılmış olup, Ki-kare testi, t testi, korelasyon katsayısı, Varyans Analizi ve parametrik olmayan testlerden Wilcoxon işaret-sıra testi kullanılmıştır. Bilinenlerin aksine, dış göç deneyimi yaşayan çocukların eğitim sistemiyle ilgili birtakım güçlükler yaşamalarına rağmen, kontrol grubundaki arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında, sosyal yönden uyumsuz olmadıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

In the related literature it is stated that moving from one place to another causes a great number of difficulties in the lives of the second generation immigrant workers' children who generally do not have their own choices. This paper presents an empirical research which analyses the social adaptation and return period difficulties of workers’ children who returned from European Countries and are studying in high schools or equivalents. Whether the returned second generation children have approved the decision of returning, and the difficulties and living conditions they have encountered in Turkey were investigated. The adaptation of the children to the new environment was studied by comparing them with the students at the same grade and of the same sex, which is called the “control group”. Hacettepe Personality Inventory was used to measure social adaptation. Data were analysed by SPSS 10.0, Chi- square, t test, correlation coefficient, variance analysis and Wilcoxon Signed- Ranks nonparametric test, were employed to test the data. Contrary to the general expectation, although students who experienced emigration encounter some difficulties in the education system, they are as adaptable as their peers in the Control Group with respect to sociability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :