Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kapitalist devlet üzerine geliştirilen kuramsal tartişmalar: poulantzas, miliband ve laclau

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
1036
DOI :
Özet Türkçe :

Poulantzas,  belli  bir  soyutlama  düzeyinden  hareketle  bir  toplumsal oluşumun  analizini  “siyasal,”  “ideolojik”  ve  “ekonomik”  düzeyler  arasında kurduğu  göreli  özerk  ilişkiler  temelinde  kuramsallaştırmaya  çalıştı.  Böylece devlet,  göreli  özerk  bir  niteliğe  bürünmüş  bir  şekilde,  bir  toplumsal oluşumun  “birliğini”  ve  “tutunumunu”  sağlayan  bir  sınıf  aygıtı  olarak kavranmış  oluyordu.  Poulantzas,  odak  noktasını  kapitalist  devletin oluşturduğu temel sorunsalı, “yönetici sınıf,” “devlet üyesi seçkinler,” “devlet aygıtları,” “sınıf iktidarı,” “devlet iktidarı,” “üretim tarzı,” “geçerli etki” gibi farklı inceleme alanlarıyla bağlantılı bir şekilde geliştirmiş olsa da, yürütülen bu  tartışmaların  kuramsal  zeminini  devletin  “göreli  özerkliği”  düşüncesi oluşturmakta  idi.  Bu  çalışmanın  temel  amacı  kapitalist  devlet  sorunsalını Poulantzas,  Miliband  ve  Laclau  arasında  geçen  siyasi  polemikler  üzerinden ele alarak değerlendirmektedir.

Özet İngilizce :

Poulantzas  tried  to  conceptualize  a  social  formation  analysis  at  a  certain abstraction  level  based  on  relatively  autonomous  relations  that  he  built between “political,” “ideological” and “economic” levels. Thus, the state was comprehended  as  a  class  apparatus  that  maintains  the  ‘‘unity’’  and ‘‘coherence’’ of a social formation nestled in a relatively autonomous nature. Although  Poulantzas  developed  the  fundamental  problematic,  which  is focused on the capitalist state, in connection with a wide range of different areas of study such as “ruling class,” “state-member elite,” “state apparatus,” “class  power,”  “state  power,”  “production  mode”  and  “permanent effective”,  the  theoretical  background  of  this  study  was  the  notion  of “relative autonomy” of the state. The fundamental objective of this study is to discuss and assess the capitalist state problematic based on the political polemics that occurred between Poulantzas, Miliband and Laclau.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :