Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu harcamaları ve kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerine etkileri, ekonomi ve maliye yazınında üzerinde durulan önemli konulardan biri olmuştur. Buna bağlı olarak kamu kesimi ve özel sektörde üretim sürecinde kullanılan üretim faktörleri verimliliklerinin birbirinden farklı olduğu ileri sürülmektedir. Yaygın görüşe göre faktör verimliliği kamu kesiminde daha düşüktür. Dolayısıyla, kamu kesiminin görece büyük olması kaynakların verimsiz alanlarda kullanılmasına neden olur ki bu da ekonominin büyümesini yavaşlatır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla iki sektörlü üretim fonksiyonu modeli kullanılmıştır. Modelin incelenmesi ve üzerinde yapılan tartışmaların ele alınmasından sonra Türkiye verileri kullanılarak model test edilmiştir. Çalışmanın sonunda, Türkiye’de kamu harcamalarının büyüme yönlü bir etki yarattığı ve kamu kesiminin büyük olmasının ekonomik büyümeyi hızlandırdığı bulunmuştur. Bu sonuca, kamu kesiminde faktör verimliliğinin özel sektöre göre daha yüksek çıkması ile ulaşılmıştır. Ayrıca, kamu kesiminin özel sektör üzerindeki dışsallık etkisinin pozitif olduğu da görülmüştür.

Özet İngilizce :

The impact of public expenditures on economic development and the size of public sector have been discussed widely in an economic literature. Also it has been argued that the productivity of factors used in a production processes were different both sectors and it has been generally less in public sector than in private sector This paper attempts to analyse the role of public expenditures in Turkish Economy. For this purpose Two Sectors Production Function Model have been used. The conclusion reached at the end of the paper that, public expenditures had had positive effect on economic development during the examined period. Also it had had a positive external effect on private sector during that period. And it was concluded that, the production factors had been more productive in public sector than the private sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :