Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu borç stoğunun azaltılmasında maliye politikalarının rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
719
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sıkı maliye politikalarının genişletici etkileri üzerinde durularak kamu borç düzeyinin azaltılmasındaki rolü incelenmiştir. Mali disiplinin başarısı sıkı maliye politikalarının kompozisyonuna, kapsam ve sürekliliğine, beklentilere ve başlangıçtaki borç düzeyine yakından bağlıdır. Sıkı maliye politikalarının kamu borç düzeyini ya da bütçe açığını azaltabildiği ölçüde başarılı olduğu kabul edilerek çalışmada, Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının bu anlamda başarılı olup olmadıkları araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper expansionary fiscal contractions and their role in reducing the public debt ratio are examined. The important determinants of the success of fiscal contractions are specied by the composition, size and persistence of fiscal adjustments, the expectations and the initial level of public debt. The success of tight fiscal policies is determined by the ability to reduce debt stock or primary deficit. In this manner of success the fiscal policies in Turkey are researched.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :