Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme eğitiminin ahlaki değerlendirmeler üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi1, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı işletme eğitiminin karar verme sürecinde ahlaki değerlendirme ortalamaları ve eğilimleri üzerindeki etkisini irdelemektir. Ahlaki eğilimler iş ahlakı alanını en fazla temsil eden deontoloji, adalet ve faydacılık yaklaşımları çerçevesinde incelenmiştir. İşletme eğitiminin etkisini incelemek üzere İşletme, Uluslararası İlişkiler ve İstatistik Bölümleri 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan örneklemler kullanılmıştır. Ahlaki değerlendirme ortalamalarını ve eğilimlerini belirlemek amacıyla 7 ayrı senaryonun kullanıldığı çalışmanın sonuçları işletme öğrencilerinin kontrol grubunda yer alan diğer bölüm öğrencilerine göre daha çok deontolojik ahlaka dayalı gerekçelendirmelere yöneldiklerini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to examine the effect of business education on ethical evaluation averages and orientations. Ethical orientations were examined on the basis of three most cited approaches of business ethics, namely deontology, justice and utility. Students (1st and 4th grade students) of Dokuz Eylül Business Administration, International Relations and Statistics departments were used as samples for studying assumed education effect. To measure the ethical evaluation averages and orientations 7 separate scenarios were used. Results of the study indicate that, business administration students are more prone to deontological ethical reasoning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :