Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işlem maliyetleri ve b2b e-ticaret arasindaki ilişki: otomotiv sektörü yöneticileri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Alanya İşletme Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi 1, Uzm, Serik Meslek Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi 2
Görüntülenme :
913
DOI :
Özet Türkçe :

 Bu çalışma, firmaların aralarında gerçekleştirdikleri ticari değişim işlemleri sırasında gerçekleşen işlem maliyetleri ile B2B elektronik ticaret uygulamaları arasında; yöneticilerin değerlendirmeleri kapsamında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Firmaların stratejik kararlarını etkileme potansiyeli olan bu ilişkiyi analiz etmek amacıyla, Antalya il merkezindeki otomotiv bayilerinin tamamına yakınındaki orta ve üst düzeydeki yöneticilerden anket yöntemiyle değerlendirmeleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, işlem maliyetlerinin birçok boyutu ile B2B elektronik ticaret arasında ve genel olarak işlem maliyetlerine yaklaşım ile B2B elektronik ticaret eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study aims to analyze the relationship between transaction costs, which occurs during commercial transactions among firms, and B2B electronic commerce applications with the perspective of firm managers. To examine this relationship, which has the potential to influence strategic decisions in firms, we developed and used a questionnaire to collect data from high and medium level managers of majority of otomotive dealers in Antalya. Our analyses results revealed that there is a relationship between certain dimensions of transaction costs and B2B electronic commerce orientations of managers. Anather result postulates that, tehere is a positive relationship between managers’ positive appraisement of transaction costs and their B2B electronic commerce orientations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :