Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisatta evrim düşüncesi ve evrimci iktisatın teknolojiye yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat bir bilim olarak ortaya çıkışından itibaren evrim düşüncesiden etkilemiştir. İktisatçılar her ne kadar fizik biliminden ve bu bilimin denge kavramsallaştırmasından yoğun bir biçimde etkilenmiş olsalar da; evrim düşüncesi heterodoks ekonomi anlayışları üzerindeki etkisini sürdüregelmiştir. Schumpeter ve Veblen gibi iktisat düşünürlerinin düşünsel mirası üzerinde yükselen evrimci yaklaşımlar, 20. yüzyılın son çeyreği ile birlikte -firma ve teknoloji konuları başta olmak üzere- Neoklasik teoriye güçlü eleştiriler yöneltmeye başlamıştır. Bu çalışma iktisat bilimine evrim düşüncesinin girişi ve bu bilim dalında önemini giderek arttıran evrimci iktisadın teknoloji yaklaşımı üzerine odaklanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Evolution has influenced economics since its emergence as a science. Although economists have been influenced by the science of physics and the understanding of equilibrium of this science, the idea of evolution has maintained its significance in heterodox understandings of economics. Starting with the last quarter of the 20th century, evolutionary approaches building up on the heritage of respectable philosophers of economics such as Schumpeter and Veblen have started put up strong criticisms against the neoclassical theory, especially on firms and technologies. The paper focuses on the introduction of the idea of evolution into economics and the technological approach of evolutionary economics, which is increasingly becoming important in economics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :