Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatta ülke çeşitliliğinin toplam ihracat ve hasıla üzerine etkisi: türkiye ekonomisi üzerine eş-bütünleşme ve nedensellik testleri (1980-2007)

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.1
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye ekonomisi özelinde ihracatta ülke çeşitliliği ile toplam ihracat ve hasıla arasındaki ilişkileri araştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede ihracatta ülke çeşitliliğini ölçmek için ülkenin dünya ile entegre olup olmadığını gösteren Entropi indeksinden yararlanılmıştır. Çalışmada yapılan Johansen eş-bütünleşme testine göre değişkenler arasında istatistiki açıdan anlamlı uzun dönemli ilişkiler söz konusudur. Öte yandan Toda-Yamamoto nedensellik testi ise ihracatta ülke çeşitlenmesi ile toplam ihracat ve GDP arasında çift yönlü ve istatistiki olarak anlamlı ilişkilere işaret etmektedir. Dolayısıyla çalışmadan elde edilen bu bulgular, Türkiye ekonomisinin gelecek dönem ihracat artışında ve ekonomik büyümesinde dünya ile daha fazla entegre olmasını sağlayacak pazar çeşitliliğine vurgu yapmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate the relationships among export market diversification and total export and Gross Domestic Product (GDP) in Turkish economy. To this end, the entropy index that shows whether the country is integrated with the world economy has been used to measure the export market diversification. The study reveals statically significant long-run relationships between variables according to Johansen Cointegration test results. Moreover, Toda-Yamamoto Causality test indicates statistically significant bidirectional relationships between both export market diversification and total exports and export market diversification and GDP. Therefore, these empirical findings emphasize extensive export market diversification suggesting more integration with the world economy and sustainable future economic growth and export performances for Turkish economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :