Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içsel ve dışsal sosyal sermaye yaklaşımları açısından türk toplumunun sosyal sermaye potansiyeli: ortadoğu sanayi ve ticaret merkezi (ostim) örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1, Başkent Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türk toplumunun sosyal sermaye potansiyelinin ne olduğu sorusuna verilecek cevabın, içsel ve dışsal sosyal sermaye yaklaşımlarına göre farklılaşabileceği ileri sürülmektedir. Türk toplumunun sosyal sermaye potansiyeli, içsel sosyal sermaye yaklaşımına göre düşük, dışsal sosyal sermaye yaklaşımına göre yüksek olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışmada bu çelişki, Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren örgütler arası ilişkiler incelenerek analiz edilmektedir. Analiz sonuçları, dışsal sosyal sermaye yaklaşımını destekler biçimde, işletme sahiplerinin, karşılıklı ekonomik çıkar temeline dayalı olarak zaman içinde oluşan arkadaşlık bağları yoluyla güven tesis edebildiğini ve sosyal sermaye yaratabildiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is argued that the evaluation on the extent to which Turkish society has a potential of social capital depends on which one of two social capital perspectives, internal or external, is adopted. The social capital potential of Turkish society is evaluated as low by internal perspective, but high by the external one. This controversy is analyzed by examining the inter-organizational relationships in the OSTİM industrial district in Ankara. Supporting the external perspective, the findings indicate that business owners are able to develop “trust” and create social capital through the friendship ties developed along time on the basis of reciprocal economical interests.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :