Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilerde risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans ilişkisine kültürel yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
1296
DOI :
Özet Türkçe :

Belirsizlik içeren bir çevrede karar alma, uygulama ve bu kararların sonuçlarına yönelik riskler üstlenme, girişimciliğin temel işlevi iken, belirsizliğe tolerans ve risk alma eğilimi, çoğu zaman girişimcileri diğerinden ayıran belirgin özellikler olarak görülmektedir. Ancak bu durum, sadece girişimcinin kişilik özelliği veya bireysel algılama süreçleri ile açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Konuya yönelik daha kapsamlı bir bakış açısına izin veren kültürel yaklaşım, girişimciyi kendi kültürel bağlamından bağımsız olarak ele almayı ve evrensel bir girişimci tipolojisini savunmayı riskli bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, yüksek düzeyde belirsizlikten kaçınma şeklindeki toplumsal özelliğin, girişimcilerin risk alma eğilimini ve belirsizliğe tolerans düzeyini nasıl etkilediğini incelemektir. Küçük girişimcilere yönelik yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, girişimcilerin belirsizliğe toleransı ve risk alma eğilimi yüksek değildir ve bu sonuç, toplumun belirsizlikten kaçınma özelliği ile uyumludur; ancak, belirsizliğe tolerans düzeyi, girişimcilerin genel risk alma eğilimini kısmen açıklayabilmektedir. Bu nedenle, girişimcilik olgusuna yönelik göreli olarak daha yeni olan kültürel yaklaşımın, farklı araştırma soruları ve geniş örneklemli karşılaştırmalı çalışmalarla olgunlaştırılması gerekli görülmektedir.

Özet İngilizce :

While taking and executing decisions and undertaking risks regarding the results of those decisions in a context of uncertainty is the main function of entrepreneurship, tolerance for ambiguity and risk-taking propensity are seen as major characteristics of entrepreneurs that differentiate them from others. However, this is a complex phenomenon that can not be explained only by the personality traits of an entrepreneur or by individual perception processes. Cultural approach which allows a comprehensive perspective for this topic finds it risky to defend a universal entrepreneurial typology which examines the entrepreneur independent of his or her cultural context. The aim of this study is to investigate how the society’s characteristic of high uncertainty avoidance affects the entrepreneurs’ risk-taking propensity and the level of tolerance of Turkey for ambiguity. According to the results of this study on the small business entrepreneurs, tolerance for ambiguity and risk propensity were not high. This result is in accordance with the uncertainty avoidance characteristic of the society. However, the level of tolerance for ambiguity can partially explain the general risk-taking propensity of entrepreneurs. Thus, various research questions based on cultural approach need to be investigated on large sample, comparative studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :