Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda perakendeciliğinde market markalı ürün stratejisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi1, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Mühendis2
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde farklı ürün hatlarında önemli pazar paylarına ulaşan market markalı ürünlerin oluşumu, çeşitli kavramsal bilgiler ve market markalı gıda maddelerinin dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Son yıllarda market markalı ürünlerin satışlardaki payı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde %13-41 arasında değişirken, Türkiye’de %3,2 gibi düşük bir düzeydedir. Türkiye’de büyük perakendeciler/zincir mağazalar tarafından kullanılan market markalı ürünlerden özellikle gıdaların pazar payında önemli artışlar görülmektedir. Gıda perakendeciliğinde market markalı ürünler yaratmak ve pazarda yer almasını sağlamak önem taşımaktadır. Nitekim bu strateji ile pazarlama zincirindeki aktörler olan perakendeciler, tüketiciler ve imalatçılarda yapısal bir değişim ve farklı düzeyde fayda yaratılmak istenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main objective of this study is putting forward of creation of market branded products that access to an important market share in different product lines in developed countries and comparative analysis of various conceptual information and market branded food products development in the world and Turkey. Recently, while brand share of market branded products are changing with a percentage of 13-41 % in U.S.A and European Union, this percentage is only 3.2 % in Turkey. There is an important increase in the market share of food products that are used by retailers/chain stores in Turkey. It is also important that to create market branded products and to provide a place to them in the market. As a matter of fact, with this strategy structural changes and different benefit level for retailers, consumers and producers who are actors in marketing chain are required.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :