Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gıda kalitesi ve gıda mevzuatı ile ilgili temel kavramlar işığında türk ve ab gıda mevzuatının karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde gıda sanayi ve gıda ticaretinde yaşanan hızlı gelişmeler ve değişim süreci ile gıda maddelerinin üretim tekniklerinin gelişmesine paralel olarak ürün formülasyonu ve ürün çeşitliliğinde artışlar olmakta; ancak gıda maddelerinin tüketici sağlığına zarar vermeyecek nitelikte güvenli olarak üretilmesi zorunluluğu ve bu amaca yönelik yürürlükteki mevzuatın uygulanması hususu giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de gıda sektöründe uygulanmakta olan gıda mevzuatı genel hatları itibariyle gözden geçirilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı ile Türk Gıda Mevzuatı karşılaştırılarak aralarındaki uyum sorunları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Die Lebensmittelindustrie und der Lebensmittelhandel entwickelt sich heutzutage sehr schnell. Deshalb hat sich auch die Produktionteknicken, die Produktinhalte und die Lebensmittelsorte entwickelt. Aber die Eigenschaft der Lebensmitteln soll die Gesundheit der verbraucher nicht schaden. Deswegen ist es wichtig die Regeln zu der Lebensmittelsicherheit anzupassen. In dieser Arbeit gibt es Kenntnise über die Regelungen der Lebensmittelsicherheit in der türkischen Lebensmittelsektör. Ausserdem haben wir die EU Lebensmittelregelungen und die Türkische Lebensmittelregelungen vergleichert.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :