Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Getiri volatilitesi-işlem hacmi ilişkisi: vadeli işlem ve opsiyon borsası üzerinde ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
713
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda getiri volatilitesi-işlem hacmi ilişkisini Endeks-30 futures kontratları üzerinden incelemektir. Çalışmada, işlem hacminin getiri volatilitesi üzerine etki edip etmediği, E-GARCH modeli ile incelenmiş, işlem hacmindeki değişimlerin, getiri volatilitesine etki eden faktörlerden biri olduğu bulgusuna erişilmiştir. Kaldıraç etkisinin de incelendiği çalışmada, kaldıraç etkisinin varlığı tespit edilmiş, getiri volatilitesinin negatif şoklara pozitif şoklardan daha duyarlı olduğu ve aynı birim bir negatif şokun, volatilite üzerine pozitif bir şoktan daha fazla etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationship between return volatility and trading volume on TURKDEX with regard to ISE-30 futures contrats. In this study, whether trading volume has any effect or not on return volatility is determined by using EGARCH model. It has been reached that the changes of trading volume affect return volatility. In addition, leverage effect is examined and its presense is detected. It means that return volatility is more sensitive to negative shocks than positive shocks and the same unit negative shock affects volatility more than a positive shock.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :