Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Freud’çu, liberal ve marksist kişilik kuramlarının türevi olarak toplum, iktisat ve siyaset teorileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Farklı kişilik kuramlarının, farklı toplum, iktisat ve siyaset teorilerine yol açtığı ifade edilebilir. Bu bağlamda Freud’un kişilik kuramının klasik ve neoklasik iktisadın yanı sıra totaliter ve otoriter rejimlere kaynaklık ettiği söylenebilir. Diğer yandan, “doğal haklar” teorisinden özgürlükçü, “homo economicus”ın farklı yorumlarından hem “laissez faire”ci hem de kolektivist eğilimlerin türetildiği ifade edilebilir. Ayrıca, insanı irrasyonel varlık olarak ele alan bazı liberal düşünürler “sosyal seleksiyon” sürecinden, liberal toplum düzenini; buna karşın, insanı toplumsal varlık olarak ele alan Marx, kapitalist süreçte insanın yabancılaşmasından proletarya diktatörlüğü ve sosyalizmi üretmektedir. Diğer yandan, aynı tarihsel süreçte bir birleriyle çelişmeleri ve uygulamada kuramsal öngörülerine aykırı sonuçlar üretmelerine rağmen, bu teorilerin taraftar kitleler bulduğu görülmektedir. Bu olgunun psikolojik nedeni ise, insanların teorik olguları dogmatik inançlara dönüştürmesidir.

Özet İngilizce :

It may be said that different human theories have caused the different theories in the field of society, economics and politics. It may be argued that Freudian thought was the inspiration for the totalitarian and authoritarian regimes as well as classic and neo-classic economics. It could be thought that liberal approaches were drived from the theory of natural rights. Also, it may be contended that the different interpretations of “homo economicus” inspired both “laisez faire”-based and collectivist ideologies. On the other hand, some liberal thinkers who regard the human being as irrational, have developed liberal society order from “social selection” process. On the contrary to all of these, Marx drived the proletarian dictatorship and socialism from human alienation caused by the capitalist system. In addition, it seems that each of these theories has found the mass of people in favor of itself although they have contradicted each other in the same historical process and produced the results against their theoretical explanation in practise. The cause of this fact is that people have transformed them into dogmas.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :