Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fiscal sustainability in theory and practice: a handbook

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor.1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Editörlüğünü Craig Burnside’nin yaptığı “Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook” adlı kitap, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir mesele olan mali sürdürülebilirlik teorisinin hem teorik hem de uygulamalı bir analizini yapması yönünden temel bir kaynaktır. Mali sürdürülebilirlik analizi, son yıllarda Dünya Bankası’nda yapılan makroekonomik analizlerin gerekli bir unsuru olmaya başladığı için bu kitap Dünya Bankası bünyesinde oluşturulan mali intibak grubunca geliştirilmiştir. Konunun önemine karşın bu kitap çıkmadan önce mevcut araştırmalar genellikle ya Dünya Bankası’ndaki iktisatçıların örneklem çalışmalarına dayanmakta ya da teorik temelli makaleleri dikkate almakta ve bu meseleyi açıklayan tek bir referans çalışma bulunmamaktadır. İşte, bu kitap hem belirtilen boşlukları doldurmakta hem de politika yapıcıların karşılaştıkları dinamik mali kısıtların ve mali politikaların daha iyi anlaşılmasına imkân tanımaktadır. Kitap temel olarak mali sürdürülebilirlik nedir, nasıl sağlanır ve neleri etkiler? Sorularına yanıt aramaktadır. Bu bağlamda kitap (i) mali sürdürülebilirlik teorisi ve araçları (ii) devresel dalgalanmaların kamu finansmanına etkileri ve mali kuralların rolü (iii) para krizleri ile mali sürdürülebilirlik ilişkisi şeklinde üç ana tema çerçevesinde organize edilmiş ve toplam dokuz bölüm halinde farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :