Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal krizlere karşı politika tercihleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, finansal krizlerin oluşum nedenleri, uluslararası finansal sistemin reformuna yönelik çalışmalar ve krizlere karşı hangi politika tercihlerinin yapılacağı konusunda çıkarımlar yapılmıştır. Bu kapsamda; finansal sistemin yeniden yapılandırılması ve krizlere neden olan temel faktörler ele alınmıştır. Gelişen yeni şartlarda, IMF ve Dünya Bankası’nın rolü, piyasaların denetimi, sermaye hareketleri, uygulanan kur rejimi, Merkez Bankaları’nın politikaları incelenmiştir. Ayrıca; söz konusu finansal piyasaların krizlere karşı hangi politika seçenekleriyle yapılandırılması, bankacılık sorunları ve krizlerin nedenlerine ilişkin literatürde yer alan alternatif önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the reasons of financial crises, reforms needed for international financial system, policy choicies for crises are discussed. Therefore, the reconstruction of financial system and main factors causing crises are examined. The consequences of recent developments are studied within the framework of the role of IMF and World Bank, the controlling of markets, capital movements, implemented exchange regime, policies of Central Banks. Moreover, alternative suggestions in the literature regarding problems of banking sector and reasons of crises are mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :