Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kriz ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal krizlerin nadir olaylar olduğu yönünde genel bir inanç vardır. Ancak, bankacılık krizleri özellikle gelişen dünyada olağan bir durum halini almıştır. Birçok bölgede, hemen her ülkede en azından ciddi bir bankacılık güçlüğü yaşanmıştır. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Bankacılık krizlerinin ve sorunlarının yükselen ekonomilerde özel bir ilgiyi hak etmesinin iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, krizlerin yerel ekonomiler için ciddi sonuçlarıdır. İkincisi uluslararası finansal piyasalar daha çok bütünleştikçe krizin diğer ülkelere de yayılmasıdır. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık sorunlarını yaratan faktörler ve krizlerin sıklığını ve ciddiyetini azaltıcı politika seçenekleri tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There is a general belief that financial crises are rare events. But, banking crises have become common events especially in the developing world. In many regions, almost all countries lived some kind of banking difficulty. There are two major reasons why banking crises and problems deserve special attention in emerging economies. The first reason pertains to the serious consequences of crises for local economies. And the second reason is the spreading of crises to other countries as the international financial markets become increasingly integrated. In this paper discusses the factors that give rise to banking problems in developing countries and the policy alternatives for making crises frequency and critically.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :