Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklılıkların yönetimi: insan kaynakları yöneticilerinin farklılık algısı üzerine bir odak grup çalışması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı1, Namık Kemal Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İnsan Kaynakları Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
753
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, işletmelerde tek kültürlü yaşamdan çok kültürlü yaşama doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Bu değişim doğrultusunda, işletmelerde yabancı uyruklu çalışan sayısında artış, kadınların işgücüne katılımının artması, farklı kültür, bilgi, beceri ve yeteneğe sahip çalışan sayısının artması gibi gelişmeler sonucu çalışan profilinin gün geçtikçe çeşitlenmesi, "farklılıkların yönetimi" konusunu rekabet avantajı yaratmanın önemli bir stratejisi haline getirmektedir. Çalışmada, Türkiye için henüz yeni bir uygulama alanı olan farklılıkların yönetimi konusunda, insan kaynakları yöneticilerinin, kurumlarındaki "farklı" işgücüne yönelik bakış açılarını anlamak ve farklılıkların yönetiminin Türkiye açısından uygulanabilirliğiyle ilgili görüşlerini almak üzere bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın, Türkiye'nin önde gelen çok uluslu işletmelerinde konunun nasıl algılandığını ve bu konuda neler yapıldığını tanımlamada önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, insan kaynakları yöneticilerinin farklılık algılarının; çalıştıkları işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre, örgüt yapısına ve kültürüne, işletmenin faaliyet alanına, örgütün ihtiyaçlarına ve çalışan yapısı ile çeşitliliğine bağlı olarak farklılık gösterdiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

With the effect of globalization, enterprises are experiencing a transition from mono-cultural life towards multi-cultural life. In line with this change, the increasing diversification of the profiles of those working in the enterprises change, (an increase in the number of foreign nationals working, in women's participation in the work force, and in different cultures, knowledge, skills and abilities, etc.), makes "management of diversity" an important strategy for creating competitive advantage. In the study, focus group interviews were conducted in order to understand the points of view of human resources managers, on a "different" work force in their organisations and to get their views about the applicability of diversity management in Turkiye where management of diversity is still a very new practice. Our study, contributes to the field through the definition the perception and practices of leading, multinational companies. According to findings, from this search result perfection differences of human reources management, working sector activity, organisational structure and culture of business activity, needs organisational structure and different depend nursing variety.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :