Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Europe’s digital competitiveness report main achievements of the 2010 strategy 2005-2009 communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

2000’lere doğru bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya ve Güney Kore’nin oldukça gerisinde kaldığını fark eden Avrupa Birliği (AB), son on yılda bu açığı kapatabilmek için başarılı adımlar atmıştır. Öncelikle, Mart 2000’de Lizbon’da yapılan AB Konseyinde benimsenen yeni strateji ile AB’nin 2010 yılından itibaren, dünyanın tam istihdama erişmiş en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yürürlüğe konulan “e-Avrupa” girişimi, AB’nin tamamının ve gelecek nesillerinin, bilgi toplumunun nimetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini hedefleyen bir siyasal projedir. Bilgi toplumu ile ilgili yenilikler yalnızca teknolojik alanla sınırlı olmayıp, kırsal ve kentsel toplulukları birbirine yakınlaştırmaya, bilgiyi paylaştırmaya, toplumsal ve bireysel yaşamları zenginleştirmeye de önem verilmiştir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde AB genel olarak pahalı, güvenli olmayan ve yavaş Internet erişimi; dijital okur-yazarlığın yaygın olmaması; yeterince dinamik, girişimci ve hizmete yönelik bir kültürün bulunmaması; kamu kesiminin yeni uygulamaların ve hizmetlerin kullanımını etkin bir biçimde desteklememesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. İşte bu sorunları çözüme kavuşturabilmek için iki eylem planı hazırlanmıştır. Her vatandaşın, her okulun, her işyerinin ve her yönetimin elektronik hizmetlere ve bilgilere erişiminin sağlanmasını ve dijital okur-yazarlığın geliştirilmesini amaçlayan e-Avrupa girişiminin hayata geçirilmesine yönelik olan bu planlar, Haziran 2000’deki Feira AB Konseyinde kabul edilen “e-Avrupa 2002 Eylem Planı” ile, Haziran 2002’de yapılan Seville AB Konseyinde üzerinde anlaşılan “e-Avrupa 2005 Eylem Planı” dır. e-Avrupa 2002 Eylem Planı, daha ucuz, daha hızlı ve güvenli Internet hizmetleri sağlamayı, insanlara ve niteliklere yatırım yapmayı ve Internet kullanımını teşvik etmeyi esas almıştır. 2000 yılından sonra ortaya çıkan gelişmelerin ışığında e-Avrupa projesi gözden geçirilerek hazırlanan e-Avrupa 2005 Eylem Planı ise, birbirini tamamlayan iki alanda ilerleme sağlamayı hedeflemiştir. Bu alanlardan ilki, geniş bant altyapısı ve güvenlik sorunları ile ilgilidir. İkincisi, elektronik kamu hizmetleri ve elektronik iş konusundaki hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu çerçevede, e-devlet, e-öğrenim, e-sağlık ve e-ticaretin desteklenmesi kabul edilmiştir. Kullanıcıları merkez alan e-Avrupa 2005, engelli ve özel gereksinimleri olan vatandaşlar da dahil olmak üzere herkesin, ister bilgisayar, isterse interaktif dijital televizyon, üçüncü kuşak cep telefonları veya kablo ağları üzerinden, yüksek hızla ve güvenli olarak Internet bağlantısı kurabilmesini temel edinmiştir. E-2005 Eylem Planının süresi tamamlandığında, Lizbon hedefine katkıda bulunacağı düşünülen, “i2010-büyüme ve istihdam için bir Avrupa Bilgi Toplumu” başlıklı yeni bir bütünleşik bilgi toplumu belgesi üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Haziran 2005’te yürürlüğe giren i2010 stratejisi, bir Avrupa bilgi alanı oluşturmanın yanı sıra, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki araştırma ve yenilikçiliği desteklemeyi öngörmüştür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden tüm vatandaşların yararlanabilmesi için katılımcılığın arttırılması, kamu hizmetlerinin daha etkin, ucuz ve erişilebilir hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi de amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :