Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

European administrative space: the place of polish public administration after accession to the eu

Yazar kurumları :
Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa  Birliği‟nin  ortaya  çıkışı  AB‟ye  üye  ülkelerin  hukuk  kültürlerinin birbirine yaklaşması ve bütünleşmesine yönelik yegâne bir fırsatı tetiklemiştir. Avrupa  Birliği‟ne  kabulden  sonra  Polonya‟nın  idari  sistemi,  ulusüstü standartların hâkim olduğu  ve “Avrupa İdare Alanı” olarak tanımlanan AB yönetim ağına eklemlenmiştir. Bununla birlikte, üye ülkeler arasındaki sürekli yakınlaşma,  tamamıyla  bir  idari  yakınsama  anlamına  da  gelmemektedir.  Bu çalışma,  Polonya  ve  AB  yönetim  sistemleri  arasındaki  ilişkilere  ve  Polonya kamu  yönetiminin  Avrupa‟nın  „yeni  hukuksal  düzeni‟ndeki  yerinehasredilmiştir. Yanı sıra yazarlar, idari bakımdan Avrupalılaşmayı destekleyen ve  tüm  üye  ülkelerce  benimsenen  idari  prensipler  ve  mekanizmalara değinmiştir.

Özet İngilizce :

The emergence of the European Union triggered a unique opportunity for the  integration  and  convergence  of  legal  cultures  among  the  EU  Member States.  After  Poland‟s  accession to the  European Union,  the  Polish  public administration system was incorporated into the  EU administration networkruled  by  supranational  standards,  commonly  defined  as  the  “European Administrative  Space”.  However,  the  constant  approximation  between Member  States  does  not  necessarily  mean  an  overall  administrative convergence.  This paper is devoted to  relations  between Polish and the EU administration systems  and the place  of Polish  public administration in the European „new legal order‟. Moreover, authors briefly present administrative principles shared by all Members States and mechanisms that work in favour of administrative Europeanization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :