Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Euro bölgesinde mali kriz ve yeni makro iktisadi yönetişim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
635
DOI :
Özet Türkçe :

Euro  bölgesinin  2008  küresel  mali  krizinden  etkilenmesiyle  beraber AB‟de  makro  iktisadi  yönetişim  tekrar  gündeme  geldi.  Buna  bağlı  olarak, Avrupa  Komisyonu,  Avrupa  Merkez  Bankası,  İstikrar  ve  Büyüme  Paktı, Lizbon  Stratejisi  gibi  resmi  kurum  ve  sözleşmeler  tartışılmaya  başladı. Mevcut  iktisadi  yönetişim  çerçevesinin  kriz  karşısında  yetersiz  olduğu  ve bu  yüzden  yeni  bir  çerçeveye  ihtiyaç  duyulduğu  anlaşıldı.  Buna  göre,  üye devletlerin  kamu  borçlarının  daha  sıkı  denetlenmesi,  ulusal  bütçe değerlerinin  AB  bütçesine  yakınsamasının  sağlanması  ve  küresel  krizlerin bulaşıcı  etkisine  karşı  erken  uyarı  sistemlerinin  kurulması  yönünde önlemler  alındı.  “Altı  Pakt”,  bu  sistemlerden  biridir  ve  Avrupa  2020 vizyonuyla  da  uyumludur.  Böylece,  Euro‟nun  tahrip  görmesi  nedeniyle AB‟nin dağılması riski en az düzeye indirgendi.

Özet İngilizce :

After  affecting  of  Eurozone  by  the  2008  global  crises,  the macroeconomic  governance  becomes  the  agenda  of  European  Union again.  Correspondingly,  some  arguments  started  on  the  protocols  and institutions of  EU such as Europe Central Bank, EU Stability and Growth Pack,  Lisbon  Strategy.  It  is  understood  that,  the  current  economic governance strategies are insufficient for the global crises, so a new frame is  needed.  Accordingly,  the  precautions  of  the  auditing  of  government debt  closely,  converging  the  national  budget  and  the  EU  budget,  and  a warning system against the contagious effects of global crises were put in use.   The “Six Pack” is one of these systems and it is in accordance with the  EU  2020 vision. So  the risk of  the resolution  of  EU  because of  the damage in Euro currency is decreased to the minimum level. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :