Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün algılamaları (akdeniz üniversitesi iibf son sınıf öğrencileri fakülte kültürünü nasıl algılıyor?)

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi2, Akdeniz Üniversitesi3, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi4
Görüntülenme :
1053
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, eğitim örgütlerinde varsayımlar, inançlar, değerler, normlar, semboller ve uygulamalardan oluşan örgüt kültürünün önemini vurgulamak ve bir akademik örgütte alt kültür grubu olan öğrencilerin, örgütsel yaşama yönelik algılamalarını belirlemektir. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. son sınıf öğrencilerini kapsayan görgül çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler, aidiyet, semboller ve öğretim üyeleri ile olan iletişim boyutunda olumlu algılamalara sahiptirler. Örgütsel yapı-işleyiş boyutunda daha çok olumsuz algılamalar belirlenirken, eğitim sürecinin etkililiği ve sonuçları konusunda ise ortak algılamaların oluşmadığı görülmektedir. Bu sonuç, kurumun genç bir kültüre sahip olmasına rağmen ortak anlamlar üretebildiğini ancak, örgütsel performansı yakından etkileyen örgüt yapısının işleyişinin ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to emphasize the importance of organizational culture that comprises assumptions, beliefs, values, norms, symbols and practices in the educational institutions and to determine the perceptions of students -a subculture of the academic organizations- about the organizational life. According to the empirical study conducted on the students of Akdeniz University, The Faculty of Economic and Administrative Sciences, the students have positive strong perceptions on communication with faculty members, symbols and identification dimensions. While the mostly perceptions identified the ineffectiveness of organizational structure dimension, no common perceptions were found on the effectiveness and outcomes of educational process. This result shows that, although the institution has a young culture, it could produce shared meanings, but the operation of organizational structure and educational processes have to be improved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :