Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
1022
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni ekonominin en önemli ayağını oluşturan iletişim ve telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler, internet üzerinden yapılan ticari işlemleri, sayı ve hacim olarak önemli derecede artırmıştır. Fakat, son bir-iki yıl içerisinde, bu işlemlerde, özellikle işletmelerle tüketiciler arasındaki elektronik ticaretin (B2C) artış hızında bir yavaşlama söz konusudur. Bunun en önemli nedenlerinden biri, e-ticarette yaşanan sorunların varlığı ve bunların halen devam etmesidir. Güvenlik, gizlilik, vergilendirme, internet üzerinden yapılan ödemeler, teslimat ve geri iade, gümrükleme, tüketicinin korunması, telif hakları gibi konularda halen sorunlar yaşanmaktadır ve sorunların çözümü için başta ulusal olmak üzere uluslararası çalışmalara ve standartlara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, e-ticarette yaşanan problemleri sistematik bir şekilde incelemek ve çözüm önerileri sunmaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Developments in communication and telecommunication which are the most important components of the new economy, have increased the number and volume of internet transactions. But, during the last several years, the increasing speed of the transactions, especially business to consumers (B2C) electronic commerce has decreased slowly. The principal reason for this is the problems related to e-commerce which could not be solved completely. Security, privacy, taxation, payments on the internet, protection of consumer, copyright, delivery and customs are the most important problems in e-commerce. For these problems to be solved, basically national as well as international studies and development of standards are necessary. The purpose of this study is to examine e-commerce problems systematically and to offer some solutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :