Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düşük enflasyon döneminde azerbaycan’da fiyatlar genel düzeyi ve para arzi ilişkisi

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi1
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Ocak 1995–Kasım 2010 dönemine ait aylık veri seti kullanılarak Azerbaycan ekonomisinde yüksek enflasyon sonrası dönem için fiyatlar genel düzeyi ve para arzı arasındaki ilişki incelenmiştir. Nedensellik analizi sonuçlarına göre Azerbaycan fiyatlar genel düzeyi ve para arzı arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi vardır. Uzun döneme ilişkin olarak ise para arzı değişmelerinden enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Uzun döneme ilişkin bulgular enflasyonun parasal bir olay olduğu şeklindeki parasalcı görüşü desteklemektedir.  Bunun  yanı  sıra, fiyat  düzeyi  değişmelerinden  para  arzı  değişmelerine  doğru  nedensellik ilişkisinin  varlığı  genellikle  gelişmekte  olan  ülkeler  için  savunulan  yapısalcı görüşü kısmi olarak doğrulamaktadır. Nedensellik ilişkisinin çift yönlü oluşu Azerbaycan’da para politikasının enflasyonla uyumlaştırıcı  bir  şekilde yürütüldüğünü  ve  yaşanan  enflasyonun  maliyet  enflasyonu  olduğunu  veya yapısal özellikler taşıdığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Using monthly data for the period 1995 January – 2010 November this paper addresses detection of the relationship between price level and money supply in Azerbaijan for the post high inflation period. Findings of Granger causality tests indicate that there is short-run bidirectional causal relationship between  price  level  and  money  supply  indicator.  Error  correction  model denotes  that  there  is  a  long-run  causal  relationship  from  money  supply  to prices.  These  findings  confirm  the  monetarist opinion  that  inflation  is  a monetary  event.  Furthermore,  causal  relationship  from  inflation  to  money stock  growth  supports  structuralist  opinion,  that  monetary  expansion  is  a consequence of structural inflation, which is claimed to be valid mostly for developing countries. Additionally, bidirectional causal relationship between inflation  and  money  supply  growth  indicates  that  monetary  authority implements monetary policy in an accommodating pattern with inflation and inflation in Azerbaijan has cost push or structural characteristics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :