Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya ticaret örgütü kısıtları kapsamında tarımda fark ödeme desteği ve türkiye için transfer etkinliği uygulaması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’nin kısa dönemde uygulayabilmesi amacıyla alternatif bir tarım politikası senaryosu geliştirilmektedir. Senaryo, Dünya Ticaret Örgütü’nün tarım sektörüne ve dış ticarete ilişkin son yaptırımlarını dikkate alarak oluşturulmakta ve fark ödeme sistemini temel politika aracı olarak benimsemektedir. Çalışma, Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu düşünülen buğday ve şekerpancarı yanında, Türkiye’nin arz açığı bulunan ve önemli endüstri bitkileri olduğu düşünülen pamuk ve ayçiçeği üzerine odaklanmaktadır. Politika senaryosunun ampirik etkileri transfer etkinliğinin hesaplanması ile bulunmaktadır. Tarım alanları mülkiyetinde, tarım sektörü işgücü piyasasında ve girdi kullanımında büyük boyutta değişiklikler beklenilmemesi transfer etkinliğinin kısa ve orta dönemde fazla değişmemesine ve genel olarak sektör dışına gelir transferinin yüksek olmasına yol açmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, an alternative short-term agricultural policy scenario is developed for Turkey. The scenario is structured accordingly with the World Trade Organization’s recent impositions with respect to agricultural sector and international trade and it places deficiency payment system as the main support policy instrument. The study focuses on wheat and sugar beet due to their strategic importance and on sunflower and cotton as well due to excess demand in the domestic market and as these are the two main industrial crops. Transfer efficiency measure is used to forecast the impact of policy scenario. Since a major and radical change is not expected in the ownership status of agricultural lands, in the agricultural labor market and in input usage, the transfer efficiency does not differ significantly from short to medium term and there is a significant income leakage from the agricultural sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :