Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
901
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki ve bu ilişkide ayrılmışlık-bağlanmışlık ve olumlu-olumsuz ruh hali gibi bireysel farklılıkların rolü incelenmektedir. 213 işgören üzerinde yapılan uygulama sonuçları hem dönüştürücü hem de etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi artırdığını ortaya koymuştur. Bireysel farklılıklar açısından ise ayrılmış bireysel şema yüksek olduğunda dönüştürücü liderlik ve örgütsel özdeşleşme arasındaki olumlu ilişkinin, bağlanmış bireysel şema yüksek olduğunda ise etkileşimci liderlik ve örgütsel özdeşleşme arasındaki olumlu ilişkinin daha güçlü olduğu gözlenmiştir. Ayrıca olumlu ruh haline sahip olma durumunda hem etkileşimci hem de dönüştürücü liderlikle örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between transformational / transactional leadership perceptions and organizational identification and further explores the role of individual difference variables such as separateness-connectedness self-schema, and positive and negative affectivity. Data from 213 employees indicated a positive effect on organizational identification for both transformational and transactional leadership. Regarding individual differences, the positive relationship of transformational leadership and organizational identification was stronger for individuals of separated self-schema whereas the positive relationship of transactional leadership and organizational identification was stronger for individuals of connected self schema. In addition, the relationship between transformational / transactional leadership and organizational identification was found to be stronger for individuals with high positive affectivity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :