Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devletin ekonomik müdahalelerinin etkinliği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Görevlisi1, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the study is to measure the effect of government intervention on the economic output of countries. For this purpose, the efficiency of government intervention is measured in 55 countries, by using Data Envelopment Analysis which is one of the most appropriate method. Generally, it is found that the regulation tool is more determinant than the expenditure tool on the countries’ economic output, and the success level of government intervention is closely related to the countries’ development level.

Özet İngilizce :

Bu çalışma devletin ekonomiye müdahalesinin, ülkelerin ekonomik çıktıları üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla etkinlik ölçüm yöntemleri arasında en uygun yöntem olan Veri Zarflama Analizi kullanılarak, 55 ülkedeki devlet müdahalelerinin etkinliği ölçülmüştür. Genel olarak, ülkelerin ekonomik çıktıları üzerinde düzenleme aracının harcama aracından daha belirleyici olduğu ve devletin müdahalesindeki başarı düzeyinin gelişmişlik derecesine bağlı olduğu bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :