Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet ekonomisinin ilk devalüasyonu:7 eylül 1946

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
635
DOI :
Özet Türkçe :

7 Eylül 1946’da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet ekonomisinin ilk devalüasyonu olma özelliğini taşıyan düzenlemeler, Türk iktisat tarihinin en önemli kararlarından birisidir. İç gelişmelerin etkisi olmakla birlikte, daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ABD önderliğindeki ekonomik ve siyasi değişim rüzgarlarının izlerini taşıyan bu operasyon, üretimi artırma, dış ticareti sağlıklı bir yapıya kavuşturma ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF) üye olabilme gibi amaçları taşımaktadır. Ne var ki, uygulama süreci özellikle üretim ve dış ticaret alanlarında istenen başarıyı getirmediğinden, kararlar giderek artan biçimde kapsamlı eleştirilere maruz kalmıştır. Sonuçta, 7 Eylül 1946 tarihli devalüasyon, ülke dış ticaretinin hızlı şekilde liberalleşmesi amacını güden, ancak ekonomik ve siyasi açılardan yeterli analiz yapılamadığı için temel noktalarda başarılı olamayan bir politika olarak değerlendirilebilir.

Özet İngilizce :

The regulations of 7 September 1946 were the first devaluation decisions of the Turkish Economy, which had important effects on the following periods. Although the internal factors were influential, the political and economic winds of change that dominated the world economy after the Second World War with the leadership of the U.S.A. was the main motivator of this operation. The reasons for these decisions were stated as increasing the production, obtaining a healthy structure of foreign trade and being the member of he International Monetary Fund (I.M.F.). But due to not reaching the desired goals during its application, especially in the production and foreign trade fields, the decisions were harshly and comprehensively criticized. As a result, the devaluation of 7 September 1946 brought a mentality of rapid liberalization of the country’s foreign trade, but due to not making sufficient political and economic analysis, the 1946 decisions can be evaluated as a policy that were not successful in its basic subjects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :