Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Crime in urban areas: an empirical investigation

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
626
DOI :
Özet Türkçe :

Crime is an illness that attacks rights of individuals. It therefore interests everybody in a society. It is argued that as urbanization increases so does crime. The purpose of this paper is to empirically investigate the determinants of crime in urban areas by using cross-sectional data. The results we get indicate that per capita income, income inequality, population, and presence of black population are all important determinants of urban crime. Our results also confirm previous empirical studies on the subject.

Özet İngilizce :

Suç insanların haklarına tecavüz eden bir hastalıktır ve bundan dolayı toplumda bulunan herkesi ilgilendirmektedir. Şehirleşmenin artmasıyla beraber suçların da arttığı savı ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı şehirlerde suçun işlenmesini doğuran unsurların neler olduğunu çapraz kesit verileri kullanarak ampiriksel olarak araştırmaktır. Elde edilen sonuçlar fert başına gelir, gelir eşitsizliği, nüfus, ve nüfus içinde siyah ırkın varlığının hepsinin şehirlerde işlenen suçların oluşmasındaki önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bu konudaki ampirik çalışmaları desteklemektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :