Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre bilinçli tüketiciler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal ve politik baskıların da artmasıyla işletmeler, çevre kirliliğini önlemek, atıkları azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yeşil ürünler üretmeye, atıkları ve kirliliği önleyecek ve kontrol edecek üretim teknolojilerini ve yöntemlerini uygulamaya, daha az kaynak tüketen paketleme ve tasarımlar yapmaya ve geri dönüşümü mümkün kılacak çalışmalara yönelmişlerdir. İşletmelerin yeşil pazarları belirleme ve bu pazarlardaki tüketicilerin isteklerine uygun yeşil ürünler sunma amacıyla pazarlama çalışmalarını yönetmeleri yeni fırsatların yaratılması, kaynakların etkinliği ve en önemlisi sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önemli kazançlar sağlayacaktır. Tüketiciler de bir yandan yeniliği, kaliteyi ve teknolojik üstünlüklerle donanımlı ürünleri talep ederken diğer yandan da işletmelerden çevreye duyarlı çabalar beklemektedirler. Yeşil pazarlama çalışmalarının planlanması ve yönetilebilmesi çevre bilinçli tüketicilerin özelliklerinin ve davranışlarının analiz edilerek değerlendirilmesiyle işlerlik kazanacaktır. Yapılan araştırmalar tüketicilerin davranışlarının çevre üzerinde yaratabileceği etkilere daha fazla ilgi duymaya başladığını göstermektedir. Bu bağlamda çevre bilinçli tüketici davranışı ile demografik ve psikografik özelliklerin ilişkisini ortaya koymak amacıyla Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrencilerin davranışları analiz edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Green marketing becomes increasingly important nowadays. Under growing social and political pressures, businesses tend to produce green products. In doing so, they try to develop new production technologies, new technologies and innovations. On the other hand, consumer demands not only new products, quality and better technologies, but also sensitive behavior to environment. In order to plane and manage green marketing activities, it is necessary to analyze the behavior of environmentally conscious consumers. In this study, we have applied a questionnaire to a sample of students at Celal Bayar University, to investigate the relation between environmentally conscious consumer behavior and the demographic and psychographic variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :