Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleşmiş milletler barışı koruma operasyonları ve güç kullanma olgusu (1946-1996)

Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonlarının ilk elli yılda (1946-1996) geçirdiği evrim ana hatları ile incelenmekte ve bu operasyonların güç kullanmaya ne kadar uygun oldukları bir örnek olay olarak ele alınan UNPROFOR çerçevesinde tartışılmaktadır. Soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan ikinci nesil operasyonlar, siyasal ve insani yeni işlevler kazanarak, birincilere göre çok daha karmaşık ve çok boyutlu/çok işlevli bir niteliğe bürünmüşlerdir. İkinci nesil operasyonların tipik bir örneğini oluşturan UNPROFOR deneyiminde güç kullanma olgusu ve yarattığı sorunlar irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

This article aims to analyze the main lines of the evolution of the United Nations peacekeeping operations in the first fifty years (1946-1996) and discuss whether the use of force is compatible with these operations within the framework of a case study, namely UNPROFOR. The second generation operations which involved many new political and humanitarian functions, became more complex and multidimensional/multifunctional operations in contrast to the first generation peacekeeping operations. The use of force and the related problems are highlighted in the case of UNPROFOR.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :