Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 56 Sayfalar 0 - 0 2016-01-26
UNDERSTANDING GENDER AND URBAN/RURAL DIFFERENCES IN DEPRESSIVE SYMPTOMS: INSIGHTS FROM UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY
Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN,Catherine L CALDWELL-HARRIS
23 261

Öz Farklı toplumlarda ve bağlamlarda kadınlar  erkeklere göre daha çok depresif semtompları beyan etmekte olup depresyon oranları daha yüksektir. Tipik açıklamalar her kültürde ortaya çıkan kadınların düşük sosyal statüsü, kadın olmanın hormonal yönleriyle ilgilidir. Ancak, cinsiyet farklılıklar  batılı olmayan kültürlerde ve kırsal bağlamlarda yoktur veya azalmıştır.Bu makale hem cinsiyet farklılıkları hem de hızla gelişen bir toplum olan Türkiyeden elde edilmiş verilerle depresyonda kentsel-kırsal farklılıklarıyla literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Türkiye’de kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan üniversite öğrencilerine beck depresyon envanteriyle birlikte  kişisel başarı, ebeveyn kontrolü, ve bireycilik-toplulukçuluk ölçekleri uygulanmıştır.Hem kentsel hem de kırsal alanlardaki erkek ve kadınlar,  kentsel örneklemde kırsala göre daha az semtom rapor etmekle birlikte birbirine benzer miktarda depresif belirtiler rapor etmişlerdir.Bu bulgular, kadınların erkeklere göre kaçınılmaz olarak daha fazla depresif oldukları fikrine şüpheyle karşılanmaktadır. Türk toplumu veya Türk üniversite öğrencilerinin yaşamlarında, kadın ve erkeklerde hangi faktörlerin strese neden olan durumları dengelediğini bulmak yararlı olacaktır.Anahtar Kelime 1; Türkiye Anahtar Kelime 2; Üniversite öğrencileri Anahtar Kelime 3; depresyon Anahtar Kelime 4; Bireyselcilik-toplulukçuluk Anahtar kelime 5; kırsal kentsel 

Anahtar Kelimeler

Adewuya, A.O., Ola, B.A., Olutayo, O.A, Mapayi, B.M., &Oginni, O.O. (2006). Depression amongst Nigerian university students: Prevalence and socio-demographic correlates. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41, 674-678.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN
Catherine L CALDWELL-HARRIS
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.