Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliğine üyelik sürecinde ve sonrasinda sloven kamu yönetimi reformlari: kurumsal kuram açisindan bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

AB  ülkeleri  Kopenhag  kriterleri  bağlamında  Birliğe  üye  ve  aday  ülkeler arasında  ekonomik,  siyasi,  yönetsel,  vb.  birçok  alanda  ortak  bir  toplumsal yaşam alanının ilkelerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Farklı siyasi gelenek ve  hükümet  sistemlerine  sahip  AB  ülkeleri  “idari  kapasite  kriterleri” çerçevesinde AB içerisinde kamu yönetiminde ortak ilkelerin belirlenmesini hem üye hem de aday ülkelere zorunlu bir kriter olarak sunmaktadır. Başka bir  ifadeyle  AB’nin  olgunlaştırılması  sürecinde  kamu  yönetimi  sisteminde birçok  farklı  noktada  aday  ve  üye  ülkeler  bir  takım  sorumlulukları  yerine getirmek zorundadır. Ülkelerin gerçekleştirmesi gereken bu sorumlulukların yöntemi konusunda ülkeler seçme şansına sahiptir. Ancak ortak bir sisteme sahip  olmak  isteyen  Birlik;  çalışmaların  sonunda  ülkelerden  ortak  çıktılar talep  etmektedir.  Bu  çalışma  özellikle  çevresel  değişim  ve  etkilerin  reform süreçleri  üzerindeki  etkisini  inceleyen  kurumsal  eşbiçimlilik  özelinde  AB üyelik  sürecinde/sonrasında  Sloven  kamu  yönetimi  reformlarını incelemektedir.  Sonuç  kısmında  ise  gerçekleştirilen  reform  çalışmaları  ile kurumsal eşbiçimlilik arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. 

Özet İngilizce :

European  countries  are  trying  to  determine  a  framework  about  political, economic, administrative and similar issues in order to display principles of a common communal living area for the candidate and member countries with respect  to  the  Copenhagen  Criteria.  European  Union  countries  from different traditional and governmental systems are enforcing the adoption of common  principles  as  a  sine  qua  non  requirement  regarding  to  public administration  by  both  candidate  and  member  countries  within  the framework  of  “administrative  capacity  criteria”.  In  other  words,  candidate and  member  countries  are  obliged  to  fulfill  some  responsibilities  about various  issues  and  facets.  Regarding  to  the  methodological  process  of adoption  issues,  countries  have  the  right  to  choose  their  own  pathway. However, the Union that wants to have a common system is focused on the final  outcomes  and  requires  these  targets  to  be  achieved.  This  study especially probes the effects of environmental changes and other factors on Slovenian  public  administration  reforms  during  and  after  the  membership process  from  an  institutional  isomorphism  perspective.  In  the  conclusions part  of  this  study  relationships  between  institutional  isomorphism  and reform efforts that are achieved are evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :