Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’ne tam üyelik sürecinde türkiye - avrupa birliği havayolu pazarindaki ekonomik düzenlemelerin havayolu yönetimine etkisi açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
907
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin çok yoğun yaşandığı liberal pazarlar havayolu işletmelerinin genel ve rekabet stratejilerini doğrudan etkilemektedir. Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olduğunda Türk Tescilli Havayolu İşletmeleri dünyanın en liberal havayolu pazarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle işletmelerin doğru yönetsel stratejileri oluşturabilmeleri için yöneticilerinin pazara ilişkin ekonomik düzenlemeleri bilmelerinde büyük fayda vardır. Ayrıca tam üyelik sürecindeyken ülkenin dış havacılık politikalarının belirlenmesinde sektörün ve havayolu işletmelerinin  sürdürülebilir  başarısı  için  bunların  dikkatlice analiz  edilmesi önemlidir.  Bu  çalışmada  Türkiye –  Avrupa  pazarındaki ekonomik  düzenlemelerin  tarihsel  gelişimi  ve  günümüzdeki  durumu betimlenmiş,  gelişimde  etkili  olan  faktörler  ortaya  konmuş,  liberalleşme derecesi  ölçülmeye  çalışılmış, tam üyelik  gerçekleştiğinde nasıl  bir değişim yaşanacağı  tartışılmış ve  Türk Tescilli  Havayolu  İşletmelerinin  bu  süreçteki beklentileri ortaya konarak bazı öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

Liberalized markets under which competition is severe affects the generic and competition  strategies  of  airlines.  When  Turkey’s  accession  to EU is completed (When Turkey is full member of EU, airlines registered in Turkey will be faced with the most liberalized airline market of the world. This is  why airlines’ managers must know the economic regulations of the market in order to make the right and efficient management strategies. On the  other  hand,  when  making the international  aviation  policies  in  the accession  process  to  EU,  it is  very important to analyze in details them in order  to  make  Turkish  Air  Transportation Industry  and  the  airlines  have more sustainable success. In this study, current situation and the evolution of the economic regulations of the airline market between the Turkey and the  EU  are  described,  factors  affecting  the  evolution process  of  these regulations are stated, it is tried to measure the degree of liberalization of the market.  It  is  also  discussed  what  kind  of  change  will  occur  when  full accession  to  EU  is  finalized.  And  also  the  expectations  of  the  airlines registered in Turkey are introduced, some suggestions are presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :