Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliğinde “yönetimde birlik” sağlanabilir mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde  Avrupa  Birliği,  kutuplaşmış  dünyada  çok  önemli  bir  aktör durumundadır. Gelişmiş ülkelerden oluşan bu topluluk, gerek askeri gerekse siyasi  ve  ekonomik  bir  güç  olarak  dünyada  önemli  bir  denge  aracıdır. Türkiye’nin uzun yıllardır bu birliğe girme çabalarının arkasında da bu faktör yatmaktadır. Ancak son yıllarda Türkiye’nin çabaları AB platformlarında tam karşılık  bulamamaktadır.  Uzun  yıllardır  kendi  arasında  birlik  oluşturmaya çalışan Avrupa ülkeleri, 20. yüzyılda bu çabalarında kısmen başarılı olmuş, 27 üyeli  önemli  bir  güç  haline  gelmiştir.  Son  dönem  genişleme  politikaları  bu durumu pekiştirmiştir. Ancak AB, özellikle yaşanan küresel krizler karşısında çok sağlam bir birlik görüntüsü verememektedir. Hala kendi içinde “tam bir birlik”  olma  kriterlerini  sağlayamamıĢtır.  Ekonomik  kriz,  anayasa,  Avrupa vatandaşlığı  gibi  birçok  soruna  çözüm  aramaktadır.  Böyle  bir  ortamda yönetimde  birlik  sağlanması  da  çok  zor  görünmüktedir.  Birçok  alanda kurumsallaşmasını  sağlayan  Birlik,  üye  ülkelerin  yönetim  yapılarında  birlik sağlama konusunda ihtiyatlı davranmakta ve sorunlara bildiği için üye ve a day ülkeler  için  sınırlı  kriterleri  esas  almaktadır.  Bu  çalışmada  Avrupa’da  birlik fikrinin  geçmişi  analiz  edilerek,  bugünkü  aşamada  yönetimde  birlik çalışmalarının bir değerlen dirilmesi yapılacaktır. 

Özet İngilizce :

Today, the European Union is a major player in the polarized world. This union of developed countries is an important balance tool in the world as military,  political  and  economic  power.  This  factor  lies  behind  Turkey's efforts  to  enter  the  union  for  many  years.  However,  Turkey's  efforts  in recent years, can not find the  exact opposite the EU  platforms. For many years, trying to create their own union between the European countries has been  partially  successful  in  these  efforts  in  20.  century  and  has  become  a major  force  with  27  nations.  End-stage  expansion  policies  reinforced  this situation. However, the EU, especially in the face of the global crisis can not give a solid appearance of unity. Still in its "complete unity" failed to achieve the  criteria.  EU  is  seeking  solutions  to  many  problems,  such  as  European citizenship,  economic  crisis  and  the  constitution.  In  such  an  environment, ensure union administration is also very difficult. Institutionalization of t he Union  which  in  many  areas,  member  states  act  prudently  in  providing administrative  structures  of  unity  and  so  that  what  problems  are,  EU  is based on limited criteria for member states and candidate countries. In this study, history of the idea of European unity will be analyzed and evaluated at the present stage of the works of the administration union.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :