Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği genel sekreterliğinden avrupa birliği bakanliği’na: türk kamu yönetiminde yeni bir bakanlik teşkilatlanmasi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

2011  yılında  Türkiye’de,  merkezi  yönetimde  yeniden  yapılanmanın kolaylaştırılması ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi gibi nedenlerle yeni bakanlıklar  kurulmuş,  devlet  bakanlıkları  kaldırılmış,  bazı  bakanlıkların teşkilat  yapıları  değiştirilmiştir.  Türk  yönetim  sisteminde  daha  önceden örneği  mevcut  olmayan  bir  bakanlık  teşkilat  yapısıyla  Avrupa  Birliği  (AB) Bakanlığı  yönetim  sistemine  dâhil  etmiştir.  Geleneksel  bakanlık teşkilatlanmasından farklı bir yapıyla faaliyet gösteren AB Bakanlığı, aslında yerini aldığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden (ABGS) çok da farklı bir teşkilat  ve  personel  yapısına  sahip  değildir.  Bu  çalışmada,  ABGS  ile  AB Bakanlığı’nın  görev,  teşkilat  ve  personel  yapıları  benzerlikleri  ve farklılıklarıyla  irdelenmekte  ve  AB’ye  tam  üyelik  gerçekleşmeden  bakanlık şeklinde bir teşkilatlanmanın ortaya çıkaracağı sorunlar tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

With  the  intention  of  facilitating  reorganization  in  central  administration and  strengthening  institutional  structure,  new  ministries  were  established, ministries  of  state  were  abolished  and  organizational  structures  of  some ministries  were  changed  in  2011  in  Turkey.  Ministry  for  European  Union (EU)  Affairs  was  included  to  Turkish  administrative  system  with  a ministerial organizational structure which had never been existed in Turkish administrative  system.  Ministry  for  EU  Affairs,  acting  with  a  different organizational structure than traditional one, does not have more different organizational and  personnel structure than that of  Secretariat General for EU Affairs. In this study,  the similarities and differences with regard to the duties, organizational and personnel structures of Secretariat General for EU Affairs and  Ministry for EU  Affairs are explicated and problems stemming from “organizing in form of a ministry” before being a full member of EU is discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :