Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 62 Sayfalar 1034 - 1047 2017-07-19
VERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLAR
Alptekin DURMUŞOĞLU
27 261

Öz Veri Madenciliği (VM); ham ve yığınlar halinde olan veri setlerinde, doğrudan tespit edilemeyen, gizli ve anlamlı bilgilerin keşfedilmesine yönelik olarak bir dizi yöntemin kullanıldığı bir araştırma alanıdır. Son yıllarda, veri depolama ve veri toplama teknolojilerindeki ucuzlamaya paralel olarak artan veri miktarıyla VM uygulamaları tüm dünyada giderek yaygınlaşmıştır. Uygulamadaki sayıca artış, konuyla alakalı bilimsel yazındaki makalelerin de sayıca artışını beraberinde getirmiştir. Bahsi geçen yayınların, bilimsel alandaki genel gidişatını belirlemek, gerek araştırmacılar gerekse uygulayıcılar için çok çeşitli faydalar sağlayacaktır. Bu doğrultuda; bu çalışmada, son on yılda indeksli dergilerde (Science Citation Index-SCI, Science Citation Index-expanded, Social Sciences Citation Index-SSCI ve Arts and Humanities Citation Index-AHCI) ve konferanslarda yayınlanan (Conference Proceedings Citation Index) VM çalışmaları ele alınmakta, bu çalışmaların; ülke, yazar, yöntem vb. dağılımları ortaya konmaktadır. Ayrıca Türkiye adresli VM çalışmaları da ayrı bir başlık altında ele alınmış ve bu çalışmaların nitelik ve nicelikleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Veri Madenciliği, bibliyometrik analiz, Türk araştırmacılar
ASAN, A. (2013). Türk Dergilerinin Web of Science’teki Yeri, İmpakt Faktör (Etki Faktörü) ve h indeks. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 61–79.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Alptekin DURMUŞOĞLU