Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antalya’da obezite yaygınlığı ve düzeyini etkileyen sosyo-ekonomik değişkenler

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

"TÜİK "Sağlık Araştırması 2008" sonuçlarına göre Türkiye'de yetişkin bireylerin %15.2'si obez ve %32'si aşırı kiloludur. Obezite önemli halk sağlığı problemi olmasına rağmen, Türkiye'de iktisat yazınında çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı Türkiye'de obezite ile mücadele politikalarına katkı sağlamaktır. Çalışmada Antalya'da 2009 yılında yapılan hanehalkı (496) anket verileri kullanılmıştır. Yetişkin bireylerin BKİ değerleri sosyoekonomik ve demografik değişkenlere bağlı olarak modellenmiş ve OLS ile tahmin edilmiştir. Ayrıca Lojistik regresyon modeli tahmin edilmiştir (obez=1). Sonuçlar cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, gelir, otomobil sahipliği ve gelir-eğitim etkileşim değişkeninin BKİ ve obeziteyi etkilediğini göstermektedir. Obezite ile mücadelede eğitim ve sağlık güvencesinin etkili politika araçları olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

According to "Turkish Health Survey 2008", obesity and overweight were measured as 15.2 and 32 per cent respectively. Although, the prevalence of obesity reached a serious level, we could not reach any studies in the economic literature in Turkey. This study is purposed to contribute antiobesity policy design. A survey data consisting of 496 households in Antalya (in 2009) is used in the study. BMI (kg/m2=weight/height2) of adult individuals are run by OLS on socioeconomic and demographic variables. A Logit model is also estimated (D=1, BMI ≥ 30). R esults of a ll t he m odels indicate that variables are significant. Education and health security are found to be important anti-obesity policy tools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :