Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antalya serbest bölgesi’nde yat üretim kümesinin gelişimi: kaynaklara dayalı bir analiz

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı Antalya Serbest Bölgesinde (ASB) 2000 yılından itibaren hızlı bir gelişme göstererek Türkiye’de mega yat üretiminde birinci sıraya yükselen yat üretimi kümesinin gelişimini kaynak temelli yaklaşıma dayandırarak açıklamaktır. Araştırma soruları bölgedeki yat üretim firmalarının üst düzey yöneticileri, ASB ve işletici firma müdürlükleri ve ASB Yatırımcıları Derneği yönetimi ile derinlemesine görüşmeler ve destekleyici soru formları ile sorgulanmıştır. Bulgular yat kümesinin hızlı gelişiminin Porter’ın Elmas Modelindeki temel üretim faktörlerine ve bir ölçüde gelişmiş üretim faktörlerine ve olumlu talep koşullarına dayalı olduğunu,  başarılı firma stratejilerinin ve rekabetçi girişimlerin kümenin ortaklaşa rekabetçiliğinin gelişmesini sağladığını, ancak devletin inisiyatifi altında bulunan vergiler, teknik mevzuat ve teşviklerin yeterince destekleyici olamadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :