Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik hiyerarşi süreci ile müşteri şikayetlerinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, otomobillerle ilgili en fazla şikayet edilen problemler analiz edilmeye çalışılmıştır. Veriler şikayetvar.com adlı web sitesinin içeriğinde bulunan veri tabanından elde edilmişlerdir. Ardından bu şikayetlere ilişkin ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş ve bu matrisler AHP’ de değerlendirilmiştir. Uygulamada Expert Choice paket programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak Avrupa orjinli otomobillerin ABD ve Uzakdoğu orjinli otomobillerden daha sorunlu olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to analyze the complaints regarding frequently reported car related problems. This data was collected from the database in the web site named with şikayetvar.com. Then binary comparisons matrixes of this complaints were created and they were evaulated by means of AHP. In this application Expert Choice software was used. Finally it was find out that the European orginated cars are more problematic comparing with the USA and Far East orginated cars.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :