Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An approach to the emotional aspects of professional growth in academic organizations

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to investigate the emotional aspects of professional growth in academic organizations. Participants from three growth stages of academic life were brought together in 6 focus groups of 8-10 people in each and a total of 50 academicians were interviewed about their positive and negative emotional experiences related with their academic work, duties and other factors, since the beginning of their academic career. The transcriptions of 17 hours of audio recordings formed the data base of this study and was subjected to a systematic coding via content analysis. For each academic stage, the factors/sources of positive and negative emotions were coded to fall into three categories; personal growth, relations and context factors with two or three dimensions in each. A quantitative analysis of data was carried out to single out the more important sources of especially negative emotions during each growth stage, discussing the results as to the possible measures for positive impact on academic performance.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, akademik organizasyonlarda profesyonel gelişim aşamalarının duygusal boyutunu incelemektir. Akademik yaşamın üç farklı evresinden katılımcılar, herbiri 8-10 kişilik 6 odak grup içinde biraraya getirilmiş ve bu odak gruplarda toplam 50 akademisyenle akademik kariyerlerinin başlangıcından beri akademik çalışmaları, görevleri ve diğer faktörlerle ilgili olan olumlu ve olumsuz deneyimleri hakkında görüşülmüştür. Bu toplantıların 17 saatlik teyp kaset kaydı, çalışmanın veri tabanını oluşturmuş ve sistematik olarak kodlanarak içerik analizi yapılmıştır. Her bir akademik evre için olumlu ve olumsuz duygu kaynakları, bireysel gelişme, ilişkiler ve genel ortam faktörleri olmak üzere üç kategoriye ayrılmış ve herbir kategori içinde de iki ya da üç boyut tespit edilmiştir. Her akademik gelişme aşaması için, özellikle olumsuz duyguların daha önemli kaynaklarını tespit etmek üzere veriler sayısal analize tabi tutulmuş ve sonuçlar akademik performans üzerinde olumlu etkiler yaratmak açısından alınabilecek önlemlere değinilerek tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :